Support bij veranderingen

FactorGO levert support bij verschillende soorten veranderingen in de onderneming:

  • Reorganisatie om de groei te bolwerken.
  • De organisatie aanpassen op een nieuw business model.
  • Inkrimpen om weer rendabel te worden.

Veranderingen kunnen veel tijd en aandacht vragen en tot turbulentie leiden. Voordat je het weet raak je naar binnen gericht en is de focus weg van de business en de klant.

FactorGO levert (van achter de schermen) de volgende soorten support:

Sleutelfiguren, organisatie en besturing 

  • Assessments van de sleutelfiguren die het moeten waarmaken
  • Team building (High Performance Team processen) bij MT/Directie
  • Oplossen van spanningen en conflicten

Corporate finance, financieringen en subsidies

  • Verkrijgen van (her)financiering (bancair) en investerings-kapitaal (PE, formal of informal)
  • Verkrijgen van subsidies (WBSO/RDA, Innovatiebox, BMKB)
  • Versterken van de corporate finance

Het bedrijfsprofiel van FactorGO is beschreven in deze link