Teambuilding, Organisatie-ontwikkeling, Coaching:
Due to it’s success, the Belux NetApp organization quickly grew to a team of 30 people, headed by a Team of 4 Managers. All of us –including myself- had grown in a natural way into this management position. Despite the individual quality of each of my team members, we did not really perform as a team, and I felt that there was also room for improvement on an individual level. Hielco managed to turn my team into a “High Performing Team” and turned each one of us into a professional Manager. All of my team members are so delighted that we ran through this program, and I personally would like to thank Hielco for facilitating all of the above.
- Jan Vleminckx, General Manager for NetApp Belgium and Luxembourg

One Tier Board besturingsmodel t.b.v. snelle organisatie-groei:
Enable U is een snelgroeiend bedrijf dat zich bevindt in een ‘hete’ niche in IT: het veilig koppelen van systemen. Om de groei gezond en gericht te laten plaatsvinden was het nodig om de doelen scherper te stellen en de organisatie strakker en professioneler aan te gaan sturen. FactorGo helpt Enable U zowel op strategisch niveau als op het verbeteren van de operationele processen. Hielco is de bevlogen non executive directievoorzitter en reflecteert met ons op allerlei listige zaken. Hij ziet altijd een aantal diepere mechanismen en processen die spelen en weet ons met vrolijke souplesse telkens de volgende stap te laten maken. Menno is kwantitatief ijzersterk en is als CFO actief bij ons. De processen en rapportage worden met rasse schreden geperfectioneerd. FactorGo helpt ons om met vaste hand en vertrouwen op steeds grotere snelheid en schaal te opereren en onze doelen te verwezenlijken.
– Frank Arts (DGA/CEO) en Kees Neven (DGA) - Enable U B.V.

Bedrijfsverkoop:
Enige jaren geleden ontmoette ik Hielco. De klik was daar en sinds die dag ondersteunen Hielco en zijn Menno mij bij mijn reis met cards PLM Solutions.
Hielco ondersteunt het MT in haar ontwikkeling waarbij we regelmatig een heisessie organiseren welke door Hielco wordt geleid. Tevens is hij een coach voor vele cards collega’s in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling en voert hij de assessments uit voor nieuw aan te nemen talent.
Menno is als ex-CFO en ondernemer onze financiële sparringpartner voor de strategische, financiële vraagstukken en ondersteunt de financiële afdeling met raad en daad.
Beide mannen hebben mij zeer goed ondersteund bij de verkoop van mijn aandelen in januari 2021 aan Holland Capital Management: van het schrijven van de IM, het ondersteunen bij de diverse gesprekken, de DD tot en met de uiteindelijke deal.
FactorGO is van grote waarde voor de snelle groei van mijn bedrijf. Daarnaast zijn Hielco en Menno naast zeer kundig ook uiterst prettige kerels om mee samen te werken.
Van harte aanbevolen!
– Erik Burghoorn (DGA/CEO) cards PLM Solutions B.V.

Teambuilding (Directie/MT):
Hielco Sinnema heeft bij onze bank verschillende sessies met Directie, RvC en MT begeleid. Door zijn open manier van vragen ontstaat een gemakkelijke dialoog waarbij veel onderwerpen bespreekbaar worden die anders mogelijk buiten beeld zouden zijn gebleven. Hielco creëert een open sfeer waarin een ieder zichzelf kan en mag voelen. Dit leidt tot mooie uitkomsten en vooruitgang in de persoonlijke omgang binnen het bedrijf.
- Nathal van Rijn, Directievoorzitter Rabobank Almere 

Bedrijfsverkoop:
Hielco Sinnema was onderdeel van het team dat de FAME Groep heeft begeleid bij het verkoopproces van de onderneming. Hielco doorziet de specifieke karakteristieken van de branche en van de propositie van de FAME Groep snel en is daardoor een scherpe sparringpartner op strategisch niveau. De FAME Groep had meerdere aandeelhouders met verschillende belangen en perspectieven. Hielco slaagt er in vanuit zijn onafhankelijke positie voor iedereen persoonlijk een betrouwbaar klankbord en adviseur te zijn en tegelijkertijd het gezamenlijke doel voor ogen te houden. Hij heeft op dezelfde manier een waardevolle bijdrage geleverd in de communicatie met de kopende partij: HEVO.
- Henk Vonk, DGA FAME Groep – Directeur HevoFame 

Teambuilding (Board/MT):
We have done several MT sessions with Hielco and time and time again he gets the priorities and responsibilities very clear, which provides clarity and direction. In addition, he is a master in putting everyone "in their power", so that all MT members leave these sessions with a lot of energy.
- Krijn de Nood, co-founder & CEO Meatable (Meatable.com)

Organisatie-ontwikkeling, Assessments, Coaching:
Hielco Sinnema heeft Brokking Beheer begeleid in het proces van opvolging van de CEO en verandering van de besturings-structuur. Het proces is zeer succesvol verlopen; door middel van coaching en advisering is de transformatie binnen een jaar een feit geworden. Hielco heeft dit op een uiterst persoonlijke en  scherpzinnige wijze aangepakt waarbij ook zijn bedrijfskundige en organisatorische kennis gebruikt werd voor het juiste organisatie model. Ook de toegepaste psychologie en persoonlijkheidsonderzoeken hebben heel goed geholpen bij de persoonlijke en leiderschapsontwikkelingen. Bedankt voor de professionele begeleiding.
- Gert-Jan de Groot, CEO Brokking Holding 

Organisatie-ontwikkeling, Coaching:
Hielco Sinnema heeft bij ons bedrijf verschillende coaching sessies met MT leden en RvC gehouden teneinde het functioneren van beide organen en de communicatie tussen beide organen te verbeteren, waarbij het creëren van een gemeenschappelijk draagvlak het uitgangspunt is dat uiteindelijk als katalysator gaat fungeren. Hielco is in staat om op een zeer doortastende wijze, middels goed luisteren en analyseren, de pijnpunten bloot te leggen en de verantwoordelijken niet alleen op hun gedrag aan te spreken, maar ook aan het werk te zetten. Een paar relatief eenvoudige procesingrepen blijken tot het gewenste gedrag te leiden en de neuzen weer gericht te hebben.
Hielco, veel dank voor je persoonlijke en professionele coaching!”
- Hans Brons, CEO Medis Medical Imaging 

Bedrijfsverkoop:
Ruim een half jaar lang vrijwel dagelijks contact met elkaar: een intensief proces. Bij het verkopen van je bedrijf komt veel emotie kijken. Bij jezelf, maar ook bij de direct betrokkenen (andere aandeelhouders/personeel). Menno en Hielco weten dit proces en de bijkomende emoties op een serieuze, maar toch luchtige en positieve manier goed te begeleiden. Menno van Viersen houdt het hoofd koel en benadert de zaken professioneel en met veel kennis van zaken. Hielco Sinnema heeft vooral oog voor de emoties die er spelen en weet dat in goede banen te leiden, oa door een luisterend oor te bieden, maar vooral door mee te denken en echt te willen begrijpen wat er speelt en waarom. Beide mannen hebben veel commitment, zijn open, eerlijk en betrouwbaar. Samen vormen ze een perfect op elkaar ingespeeld team. Beiden weten regelmatig de nodige dosis humor en relativering in te brengen. Ik vond het, zeker achteraf, een geschenk om met hen te hebben gewerkt. Dank en respect!
- Jean-Paul Soethout, DGA  UPP Energy BV

Kennis-overdracht:
Hielco Sinnema verzorgt meerdere colleges over change management en motivatie in onze onderwijs programma’s zoals in onze masteropleiding Management Policy Analysis and entrepreneurship in the health and life sciences en in symposia voor geneeskunde studenten in hun laatste jaar. Hielco weet grote groepen studenten -ook studenten die niet primair geïnteresseerd zijn in change management (zoals geneeskunde studenten)- te boeien en enthousiasmeren voor dit onderwerp. Dit komt door zijn levendige en inspirerende manier van spreken, die je echt mee trekken in het verhaal. Hielco legt heel soepel de verbinding tussen de theorie en praktijk op basis van zijn grote ervaring. Hielco is een enorme meerwaarde voor onze studenten.
- Prof. dr. Marjolein Zweekhorst , VU Amsterdam

Teambuilding, Organisatie-ontwikkeling, Coaching:
Vanuit mijn rol als commissaris en toezichthouder heb ik Hielco Sinnema geïntroduceerd bij verschillende directies en dga’s inzake organisatieveranderingen en structuurwijzigingen. Mijn ervaringen zijn zeer positief. Hielco Sinnema kan goed luisteren en analyseren en is bereid en in staat om "verborgen" geschilpunten op tafel te brengen en de verantwoordelijken op hun gedrag aan te spreken. Daardoor zijn teamleden weer in staat om met elkaar verder te gaan en is het vaak niet noodzakelijk om afscheid te nemen van mensen wegens "onverenigbaarheid" van karakters en/of standpunten. Dat is voor de organisatie vaak veel beter dan "koppen te snellen". Hielco zorgt ook voor begeleiding daarna, zodat mensen niet in hun oude rol c.q. gedrag vervallen.
- Peter van den Oord, gepensioneerd partner en board member Baker McKenzie Amsterdam N.V. , momenteel actief in diverse commissariaten en toezichthoudende functies.

Bedrijfsverkoop:
5 jaar keihard werken met als resultaat een onderneming die er staat en gezien wordt in de branche is 1 ding. Het verkopen daarvan in een half jaar is iets anders. Dankzij Hielco en Menno is dat gelukt, en hoe: zonder strubbelingen en in een goede harmonie heeft Passe-Partout een plek gevonden bij de Prisma groep. Voor Passe-Partout, haar 40 medewerkers, de Prisma groep en last but not least voor mijzelf een vervolgstap in onze individuele en gezamenlijke ontwikkeling precies op het moment dat wij daar aan toe waren.
De begeleiding van Hielco en Menno is daarbij onmisbaar geweest en kenmerkte zich door een strakke regie op het proces, het op de juiste momenten de juiste expertise beschikbaar hebben en een luisterend oor en begrip voor emoties.
- IJsbrand van der Bent, DGA / Algemeen Directeur

Teambuilding, Organisatie-ontwikkeling, Coaching:
Wij stonden aan de vooravond van een wezenlijke verandering in de leiding van ons bedrijf toen wij in contact kwamen met Hielco Sinnema. Na een aantal gesprekken heeft hij ons een aanpassing van onze organisatie voorgesteld waar wij onmiddelijk enthousiast over waren. Het toevoegen van een extra sturingselement in het leiding geven aan ons bedrijf geeft een verfrissende blik en nieuwe mogelijkheden. Inmiddels hebben wij de betreffende aanpassing doorgevoerd en blijkt het ook heel goed te werken. Het samenwerken met Hielco Sinnema ervaren wij als heel positief en complementair aan onze visie op de besturing van ons bedrijf. Inmiddels hebben we samen een nieuw traject lopen voor de verdere optimalisering van ons bedrijf. Wij bedanken Hielco voor de plezierige samenwerking en adviezen en wensen hem en FactorGO alle goeds toe.
- Gert-Jan Brandwijk, CEO/DGA ABB BOUWGROEP B.V.

Strategie-ontwikkeling:
Als sparring partner en adviseur voor directies en aandeelhouders op het gebied van visie en strategie, voornamelijk gericht rondom digitale transformaties, ervan ik keer op keer dat er steeds ook veel ruimte tot verbetering zit in de samenwerking binnen directie en/of managementteams zelf. In een snel veranderende steeds dynamische wordende wereld staan leiderschap teams meer onder druk om te presteren. Na een aantal maal het effect van dichtbij gezien te mogen hebben dat Hielco als persoonlijke professionele coach aan waarde toevoegt aan de productiviteit en effectiviteit van directie en management teams is mijn stelling dat elk directie en/of management team dat niet met Hielco werkt zichzelf en hun onderneming te kort doet.
- Steven Bakker - voormalig CEO BAS Groep - Sindsdien betrokken bij de aansturing vanuit rvb's, rvc's en investeerders van grootschalige digitale transformatievraagstukken bij verschillende ondernemingen.

Bedrijfsverkoop:
FactorGO heeft Red5 in een zeer intensief traject begeleid met de verkoop van de verschillende onderdelen binnen de onderneming. Met als doel de eigenaren te laten terugkeren naar hun roots en bovenal een goed onderdak te zoeken voor onze gewaardeerde klanten. In een kort tijdsbestek hebben ze hier een groot succes van gemaakt. Dit komt voornamelijk door hun uitstekende bedrijfskundige, financiele en juridische kennis. Onze klanten zijn terecht gekomen bij goede gespecialiseerde partijen. Hartelijk dank voor jullie professionele maar vooral ook persoonlijke aanpak!
- Robin Hildebrand en Remco Verhoef, Directeur en dga Red5 

Organisatie-opbouw, Assessments, Coaching:
In een aantal maanden tijd hebben wij ons management team met 4 mensen uitgebreid. We zijn een jong snel groeiend bedrijf en buiten de kennis en ervaring was bij de selectie niet alleen de 'hands-on' mentaliteit maar ook de cultuur fit voor ons erg belangrijk. Hielco heeft ons in dit proces bijzonder goed begeleid. Hielco maakte eerst een naukeurige analyse van de bestaande organisatie en gaf heel precies aan waar momenteel 'gaten' zitten. Niet in functie maar in persoonlijkheidstype. Vervolgens hielp hij ons door ieder van onze eind kandidaten zorgvuldig te interviewen en naar de juiste fit te zoeken. Hierbij kwam hij met details naar voren waar ons gevoel ons wel op hintte, maar wij eigenlijk niet onder woorden konden brengen en daardoor eerder niet meenamen in onze besluitvorming. Het klopte keer op keer als een bus en juist deze inzichten hebben ons in staat gesteld goede beslissingen te nemen. Daarnaast heeft Hielco ook het zittende management gecoacht en geholpen om op een hoger niveau te functioneren. Veel dank Hielco, we waarderen je ondersteuning enorm -nog iedere dag.
- Eline Vrijland-van Beest, CEO Nightbalance BV

Bedrijfsverkoop:
FactorGO supported us intensively with financial advice and services during the due diligence and the final deal making regarding the takeover of Magna Carta chipcard solutions by Chess iX in September 2014.
Therefore we as management were able to concentrate us on creating the actual synergy between the 2 companies and the continuity of business as usual.
FactorGo not only supported us with financial services like due diligence reviews, new balance sheets and profit & loss calculations but they were especially valuable in the communications with banks and stakeholders. In such a dynamic period as a company take-over it is fine to be able to rely on these professionals.
- Rene Hodde (DGA and CEO) Chess IX BV

Fusie, Organisatie-ontwikkeling, Assessments, Coaching:
Hielco Sinnema heeft ons ten tijde van de fusie tussen Sidijk en Mas (nu Sidijk BV) zeer deskundig geadviseerd en begeleid. Door middel van o.a. persoonlijkheids-profilering heeft hij onderzocht of de directieleden een goed team zouden kunnen vormen. Wij vonden het belangrijk dit vooraf door Hielco in kaart te laten brengen om de fusie tot een succes te maken. Hij heeft ons daarna meegenomen in een motivatietraject van ontwikkeling en versterking en samen met hem hebben wij het synergie-effect bereikt waarbij we optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten en expertise. Binnen afzienbare tijd waren de resultaten van zijn coaching zichtbaar, waardoor wij nog altijd graag Hielco’s specialistische kennis op oproepbasis inzetten bij Sidijk.
- Ronald Rotteveel (DGA) en Klaas Siderius (DGA), Sidijk BV 

Bedrijfsverkoop:
Comrads heeft FactorGO als deskundige ingeschakeld bij een bedrijfsovernametraject, het aantrekken van financiering en als adviseer bij het aangaan van een samenwerkingsverband. Door de ruime bedrijfskundige, financiële ervaring en branchespecifieke kennis heeft Menno een belangrijke bijdrage geleverd in de groei en verzelfstandiging van onze onderneming. Menno weet de juiste vertaalslag te maken naar kapitaalverstrekkers, bedrijfsbelangen juist te waarderen om uiteindelijk een sluitende businesscase te krijgen voor alle belanghebbenden.
Bedankt voor deze persoonlijke, structurele en vooral heldere aanpak vanaf de eerste oriëntatie.
- Erwin Klinkenberg (dga) en Sebastiaan de Ruiter (dga), Comrads Solutions B.V. 

Coaching:
Hielco Sinnema heeft mij in de rol van Directeur HR voor PSA Peugeot Citroen een executive coachingstraject aangeboden. De intake was een sessie met een hoge mate van begrip en direct het gevoel bij Hielco in goede handen te zijn. De vervolgsessies waren gestructureerd qua opbouw. De opdrachten om zelf uit te werken waren glashelder. Het was voor Hielco en mijzelf direct duidelijk waar je staat in je persoonlijk ontwikkelingsproces. Hielco is een man die je persoonlijk weet te raken waarna je samen in hele concrete stappen jezelf weet te verbeteren en je valkuilen weet te herkennen en te erkennen.
- Gerard Noordermeer, Directeur HR PSA Peugeot Citroen

Coaching:
Als operativer Geschäftsführer eines bedeutenden, alteingesessenen Großhandels Hauses für Agrarchemikalien habe ich in Zusammenarbeit mit dem CEO unser Unternehmen den neuen Marktgegebenheiten angepasst. Dabei mussten wir eine Vielzahl von Herausforderungen bewältigen.

Herr Sinnema konnte sich mit gezielten Fragen stets schnell ein messerscharfes Bild der jeweiligen Situation machen. Diese Analyse hat er in kürzester Zeit und im intensiven Dialog mit mir in eine Roadmap transportiert, welche operativ für uns handlich und umsetzbar war. Besonders gefallen hat mir bei Herrn Sinnema, dass er aufgrund jahrelanger beruflicher Erfahrung etliche Crosslearnings bereitstellen konnte und dass er stets Berichte über den Erfolg der Umsetzung der jeweiligen Maßnahme eingefordert hat.
Kurzum ich habe mit Herrn Sinnema einen sehr kompetenten als auch angenehmen Coach gefunden den ich deutlich weiterempfehle.
- Rüdiger Simon, Operativer Geschäftsführer Triferto Group 

Strategie-ontwikkeling, Organisatie-ontwikkeling:
We hired Hielco Sinnema for the development of our new business strategy, entering new markets and the development of our organization. I got to know Hielco as a driven, pragmatic and people-oriented person. Without the contribution of Hielco we would never have been able to make this transition so fast and well. - Joep van Thiel, CEO Technology Garden BV (Nl,Benelux,Scandinavia,Baltics)

Coaching
Clinical development of new pharmaceutical drugs in today’s marketplace is challenging and highly competitive. To manage success within an academic research environment poses an even greater challenge as day-to-day situations are influenced by highly educated counterparts with strong personalities, shifting business and commercial perceptions, and the introduction of disruptive yet innovative operations that challenge the status quo. Hielco (FactorGo) quickly identified and developed a program for my personal development incorporating various approaches which addressed specific areas that allowed me to achieve greater success within our high performing teams. It’s comforting to know that I am not alone in navigating the difficult path of management and that I can rely on Hielco as a reliable discussion partner.”
- Cyrus Park, Associate Director Science and Business Development, Julius Clinical Research

Coaching:
I was pleasantly surprised by the interesting way Hielco uses to assess and feeds back day to day managerial experiences. Based on self reflection, new insights and experimenting different ways of dealing with managerial challenges really helps taking ones abilities to a next level.
- Leonie de Best, COO SkylineDx